ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Кодекси та закони України

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05 квітня 2007 року № 877-V

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХII

Закон України “Про страхування” від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР

Закон України “Про відходи” від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР

Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 року № 1436-III

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» № 2245 від 18 січня 2001 року

Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ

Закон України “Про Червону книгу України” від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962- IV

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року № 963- IV

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01 липня 2004 року № 1952- IV

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 року № 3447-IV

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 року № 3392-VI

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08 липня 2011 року № 3677-VI

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05 червня 2014 року № 1314-VII

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124- VIIІ

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23 травня 2017 року


Постанови Кабінету Міністрів України

Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756)

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року № 2034

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 557)

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 929

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 615)

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» (розпорядження КМУ № 208)

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 963)

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1221)

ехнічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР, затверджена Головою Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР (Настанова по відводу та таксації лісосік в лісах СРСР) Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року № 30, зареєстрованим в Мін`юсті України 08 квітня 1994 року за № 72/281

ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги» (ДСТУ 3534-97) Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України (ДСП 8.8.1.2.001-98)

Форма реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 березня 1999 року за № 169/3462

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 травня 1999 року за № 326/3619

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 січня 2000 року за № 43/4264

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом № 177)

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 року № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 лютого 2004 року за № 158/8757

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навкол ишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року № 67, зареєстрованим в Мін`юсті України 11 березня 2005 року за № 298/10578

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 липня 2005 року №245(у редакції наказу від 21 серпня 2014 року № 273), зареєстрованим в Мін`юсті України 29 липня 2005 року за № 829/11109

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (Наказ Мінприроди № 309)

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 28 січня 2008 року за № 64/14755

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27, зареєстрованим в Мін`юсті України 12 лютого 2008 року за № 117/14808

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 342)

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52, зареєстрованим в Мін`юсті України 13 квітня 2009 року за № 327/16343

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364, зареєстрованим в Мін`юсті України 26 січня 2010 року за № 85/17380

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованим в Мін`юсті України 16 червня 2010 року за №391/17686

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 року № 260, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 листопада2010 року за № 1046/18341

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року №429, зареєстрованим в Мін`юсті України 29 грудня 2010 року за № 384/18679

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Методика, затверджена наказом № 133)

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстрованим в Мін`юсті України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 травня 2012 року № 196, зареєстрованим в Мін`юсті України 24 травня 2012 року за № 821/21133

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 вересня 2012 року з №1536/21848

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 березня 2013 року № 91, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 березня 2013 року за № 479/23011

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 травня 2013 року за № 775/23307

Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 348)

Порядок надання послуг із забезпечення і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України (Порядок, затверджений наказом № 631)

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2014 року № 60, зареєстрованим в Мін`юсті України 15 квітня 2014 року за № 423/25200

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим в Мін`юсті України 03 квітня 2015 року за№ 382/26827

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2014 року № 57, зареєстрованим в Мін`юсті України 11 квітня 2014 року за №413/25190

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» (Наказ № 145/84)

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 316)

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці